Súkromná stredná škola v USA

Rok na súkromnej strednej škole St Paul Preparatory School, Minnesota USA

Všeobecné informácie o škole:

Súkromná stredná škola St Paul Preparatory School bola založená v septembri 2003 a nachádza sa v meste St. Paul v americkom štáte Minnesota. Škola ponúka vzdelanie na vysokej úrovni pre štandardne nízky počet študentov (približne 190). Študenti sú rozdelení v malých triedach s individuálnym prístupom vo vyučovaní, aby bol zaručený a ľahšie dosiahnuteľný úspech každého študenta. Škola prijíma študentov do ročníkov 9 až 12 a je výbornou bezprostrednou prípravou na vysokú školu; viac ako 90% maturantov je po jej ukončení prijatých na kvalitné domáce alebo svetové univerzity.

 

Poloha školy:

Škola je situovaná v meste St. Paul, v takzvanom „dvojčati“ mesta Minneapolis. Tieto dve veľkomestá, po anglicky zvané „Twin Cities“, sú kultúrnym centrom stredozápadnej Ameriky. Spoločne ponúkajú nespočetné množstvo príležitostí na vzdelávacie, športové, umelecké či rekreačné aktivity; od najväčšieho nákupného centra v USA, cez zábavné parky, divadlá, múzeá, opery a zoo až po jazerá a prírodné parky. Minneapolis a St. Paul sa nachádzajú na opačných stranách rieky Mississippi a dohromady ich obýva vyše 2,8 milióna ľudí.

 

Učebné ciele:

Škola je orientovaná na individuálny prístup a učenie. Od študentov sa po absolvovaní školského roka očakáva práca na vysokej úrovni, aktívne a individuálne riešenie úloh, aplikácia teoretických poznatkov v praxi, utváranie samostatných názorov na udalosti vo svete a rešpekt voči názorom druhých.

Medzinárodní študenti si výrazne zlepšia svoje schopnosti v hovorenej a písanej angličtine a budú schopní vyjadrovať sa v angličtine jasne, zrozumiteľne a komplexne.

 

Rozvrh vyučovania:

Škola si zakladá na všestrannom vzdelaní a preto ponúka široké spektrum predmetov v oblastiach vedy, matematiky, cudzích jazykov, sociálnych a humanitných vied, umenia a telesnej výchovy. Príklad predmetov vyučovaných na škole: Svetová literatúra, Umenie reči, Medzinárodné právo, Algebra, Matematika, Biológia, Fyzika, Chémia, Ekonómia, Geografia, Francúžština, Španielčina, Čínština, Fitness, Kreslenie, Hudobná výchova… Škola takisto ponúka pokrokové kurzy v niektorých oblastiach pre zdatnejších študentov a kurzy angličtiny navyše v prípade potreby pre medzinárodných študentov.

Škola ponúka aj širokú škálu mimoškolských aktivít a krúžkov, ako napr. rôzne športy (futbal, basketbal, bedminton), matematický krúžok, divadelný klub, vedný klub, debatný krúžok, rôzne umelecké kluby či jazzový klub.

Študenti denne navštevujú 6 vyučovacích hodín v rozsahu 50 minút. Vždy uprostred dňa majú študenti vymedzený čas na obed a rôzne krúžky.

 

Príklad rozvrhu študenta na St Paul Preparatory School:

Hour Begin End Course
1 8:30 am 9:20 am American Goverment
2 9:25 am 10:15 am English Composition
3 10:20 am 11:10 am Choir
L1 11:15 am 11:40 am Club Meeting Time/ Studing Hall
L2 11:45 am 12:10 pm Lunch
4 12:15 pm 01:05 pm Lunch
5 01:10 pm 2:00 pm Chinese I
6 02:05 pm 02:55 pm Biology

 

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v hosťovských rodinách s plnou penziou. V niektorých prípadoch rodina hosťuje aj niekoľko medzinárodných študentov. Rodiny dostávajú malú finančnú čiastku na pomoc s výdavkami.

Hosťovské rodiny majú za povinnosť zabezpečiť študentom možnosť obeda, ktorý si môžu zobrať so sebou do školy, ale v niektorých prípadoch si študenti zvolia možnosť kúpy vlastného obeda v školskej jedálni. Pokiaľ si ho neprinesú z domu, musia si ho teda sami zabezpečiť priamo v škole.

 

Príchod

Študenti priletia na letisko MSP: Minneapolis/St. Paul, kde ich vyzdvihne hosťovská rodina alebo koordinátor. Po príchode do školy sa študenti zúčastnia orientačného stretnutia, ktoré ich podrobne oboznámi so životom v hosťovskej rodine, školskými pravidlami a nariadeniami.

 

Termíny

Zimný semester: začiatok septembra 2016 – koniec januára 2017

Študenti by mali pricestovať včas pre orientačné stretnutie. Študenti, ktorí sú v programe len na 1 semester by mali odcestovať po ukončení semestra.

Letný semester: koniec januára 2017 – polovica júna 2017

Študenti by mali pricestovať pred začiatkom letného semestra a odcestovať hneď po jeho skončení.

 

Vek

 • od 14 – 18 rokov počas pobytu
 • študenti, ktorí už mali 18 rokov môžu byť prijatí, pokiaľ budú akceptovať všetky pravidlá a nariadenia

Všeobecné požiadavky

Program na St. Paul Preparatory School je jedinečný v možnosti na stretávanie a spoluprácu medzinárodných študentov z celého sveta pri príprave na štúdium na vysokej škole.

Myslíme si, že mladí ľudia sú lepšie pripravení na svoje budúce povolanie práve vďaka snahe uspieť v medzinárodnom prostredí. Táto škola je ideálna pre študentov, ktorí majú záujem v budúcnosti pracovať v oblastiach s medzinárodným zameraním, navštevovať vysokú školu v USA a baví ich cestovanie, iné kultúry a učenie sa cudzích jazykov. Od študentov sa vyžaduje vynikajúce správanie.

 

Požiadavky pre záujemcov

 • musia byť motivovaní a snaživí študenti s dobrými známkami
 • pripravení učiť sa a dosahovať výborné výsledky
 • ešte nematurovali v domácej krajine (výnimkou sú študenti, ktorí plánujú v USA navštevovať i vysokú školu)
 • majú dobrú znalosť angličtiny; min. 2 roky štúdia
 • zaujímajú ich cudzie kultúry a americký školský systém a kultúra
 • sú otvorení novým veciam a komunikácii s ľuďmi z iných krajín
 • plánujú po strednej škole ďalšie štúdium na vysokej škole (v USA alebo inde v zahraničí)
 • sú flexibilní a schopní integrovať sa v hosťovskej rodine
 • môžu mať nadanie alebo schopnosti aj na iné veci ako vzdelávanie (športy, hudba, umenie…)

 

St. Paul Preparatory School si vyhradzuje právo na odmietnutie záujemcu, pokiaľ z jeho strany nepovažuje vyššie uvedené kritériá za splnené. Každý uchádzač si musí uvedomiť nasledovné:

 • Toto je akademický program. Všetci študenti, bez ohľadu na dĺžku štúdia, sa musia zapísať na predmety: matematika, sociálne vedy, angličtina, veda a cudzí jazyk.
 • Túto školu navštevujú študenti z rôznych krajín, nie len z USA.
 • Od študentov sa očakáva, že budú plne akceptovať kultúrne odlišnosti medzi sebou a budú voči iným vnímaví a slušní. Akákoľvek forma rasizmu, šikany alebo obťažovania sa na programe absolútne netoleruje.
 • Študenti nemajú povolené fajčiť, piť alkohol alebo požívať drogy bez ohľadu na ich vek alebo zákony domácej krajiny.

 

Prihláška

Prihlášku obdrží študent hneď ako sa prihlási do programu.

Uzávierka pre prihlasovanie: 31. júl pre príchod koncom augusta; 30. november pre príchod koncom januára.

Študenti by mali mať absolvované minimálne 2 roky úspešného štúdia angličtiny a mali by byť schopní komunikovať so svojou hosťovskou rodinou a školou po anglicky. Interview sa bude konať v ich domácej krajine.

Študenti by mali mať excelentné správanie, dobré známky, záujem o učenie sa cudzích jazykov a spoznávanie iných kultúr, ochotu spoznávať nových ľudí, mali by byť otvorení a flexibilní voči novým zážitkom a schopní adaptovať sa na americký školský systém.

Na začiatku štúdia v St. Paul Preparatory School študenti musia zložiť test, ktorý určí ich úroveň v angličtine a matematike. Študenti sú potom na základe týchto výsledkov a vlastných záujmov zaradení do tried. Všetci študenti, vrátane medzinárodných študentov, ktorí nebudú zo školy maturovať, musia byť zapísaní na plný počet predmetov za všetkých okolností.

 

Štipendiá

Škola poskytuje čiastočné alebo plné štipendiá, ktoré je možné získať na báze dosiahnutých výsledkov, úrovni angličtiny, talentov, iných schopností a celkovej spôsobilosti pre program.

Štipendiá sa neudeľujú na základe finančných potrieb alebo študentovho zázemia, ale dajú sa kombinovať s finančnou výpomocou tohto typu. Keďže konečná uzávierka pre žiadosti o štipendium stanovená nie je, skorší záujemcovia budú mať prednosť.

Pre bližšie informácie o štipendiách si prosím pozrite príslušný dokument. Žiadosť sa s potrebnými dokumentmi posiela priamo do školy.

Finančná pomoc

Študenti môžu získať dodatočné akademické štipendium k finančnej pomoci. Finančná pomoc sa udeľuje študentom na základe rozmanitosti ich vlastností a schopností.

Víza

Škola vystavuje pre študentov dokument I-20 pre typ víz F-1. Toto je vízum platné pre viac ako jeden rok, ktoré sa následne môže použiť i pri štúdiu na vysokej škole v USA, pokiaľ študent z tejto školy zmaturuje (získa diplom). Vízový proces je podobný tomu pre víza J-1, ale s dodatočnými dokumentmi ohľadom finančnej situácie.

 

Vysvedčenia a uznanie

Výber konkrétneho umiestnenia v triede, maturita alebo uznanie známok za podobné predmety nie je garantovaný. Tieto rozhodnutia sú v plnej právomoci vzdelávacích inštitúcií vysielajúcej a prijímacej krajiny. Organizácia Nacel International nie je zodpovedná za žiadne postupy alebo informácie vydané v tomto procese.

 

Ceny:

Destinácia Program Ref. Ceny za pobyt
USA Semester ZNIS1/2 14.450,-USD
USA Akademický rok ZNIY1 26.700,-USD**

**Čiastočné štipendiá a finančná pomoc sú dostupné pre spôsobilých študentov. Konečná cena sa môže meniť v závislosti od štipendií a finančnej pomoci, ak budú poskytnuté.

 

V cene je zahrnuté

 • Správne poplatky
 • Registrácia v škole
 • Školné
 • Ubytovanie v hosťovskej rodine s plnou penziou (balíček s obedom do školy)
 • ESL triedy a SLEP test po príchode
 • Školské zariadenia, vybrané školské výlety
 • Orientačné stretnutie po príchode do školy
 • Vyzdvihnutie na letisku a transfer do hosťovskej rodiny
 • Podpora, pomoc a 24-hodinová núdzová linka počas celého programu

 

V cene nie je zahrnuté

 • Doprava
 • Registračný poplatok 179 USD
 • Cestovné poistenie (strata batožiny, meškanie letu atď.)
 • Víza, SEVIS poplatok za víza, cestovný pas a možné potrebné lekárske prehliadky
 • Extra aktivity organizované školou
 • Extra jazykové kurzy
 • Obedy zakúpené v školskej jedálni a reštauráciách
 • Doprava do/z školy (stojí približne 150 USD na semester a 300 USD na celý rok)
 • Extra školské pomôcky (napr. na kreslenie, biológiu)
 • Osobné výdavky a vreckové
 • Zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie núdzového presunu domov

Cenová ponuka

Zašlite nám žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku.

Všetky informácie o zájazdoch

Vyžiadaj si náš katalóg a my ti ho ochotne a zdarma zašleme na tvoju adresu.

Cenová ponuka +421 (2) 3217 90 07