Katalóg zdarma

Katalóg zdarma

Áno, zašlite mi prosím bezplatné informačné brožúry

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí

Jazykové kurzy a pobyty na Slovensku

Meno (povinné)

Priezvisko (povinné)

Firma

Ulica a číslo domu (povinné)

Mesto (povinné)

PSČ (povinné)

Dátum narodenia

E-mail

Telefónne číslo

Ako ste sa o nás dozvedeli?

Špeciálne požiadavky alebo informácie pre nás

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. spoločnosti Jazykové pobyty – cestovná agentúra, Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať

Cenová ponuka +421 (2) 3217 90 07