Cenová ponuka na krátkodobý pobyt v zahraničí

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Medzinárodné jazykové školy

O aký jazyk máte záujem?

V akej krajine by ste chceli študovať?

V akom meste?

Na ako dlho chcete vycestovať?

O aký typ kurzu máte záujem?

Vyberte si typ ubytovania

V ktorom mesiaci by ste chceli začať s kurzom?

Meno a priezvisko

E-mail

Telefón

Ako ste sa o nás dozvedeli?

Špeciálne požiadavky alebo informácie pre nás

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. spoločnosti Jazykové pobyty – cestovná agentúra, Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať

Rok v zahraničí

Prihláste sa na akademický rok v zahraničí!

Všetky informácie o zájazdoch

Vyžiadaj si náš katalóg a my ti ho ochotne a zdarma zašleme na tvoju adresu.
Cenová ponuka +421 (2) 3217 90 07