Poistenie

Komplexné cestovné poistenie Erika

Všetci študenti, ktorí sa zúčastnia Prázdninových jazykových pobytov, musia mať uzatvorené platné cestovné poistenie. Študenti z viac ako 50 krajín celého sveta sú zdravotne poistení vo svetovej poisťovni Erika. Poistné krytie je „šité na mieru“ pre skupinový jazykové pobyty detí a mládeže, ktorí cestujú do zahraničia bez rodičov. Naši skupinoví vedúci majú taktiež uzavreté poistenie Erika a zamestnanci jazykových škôl vo všetkých destináciách poznajú poistenie Erika a vedia ako riešiť všetky potencionálne poistné udalosti. Poistenie Erika znamená pre nás istotu, že Vaše dieťa je náležite poistené. Pre Vás je toto poistenie zárukou, že v prípade poistnej udalosti sú s Vašimi deťmi naši zamestnanci, ktorí majú s týmto poistením skúsenosti a študentom ihneď poradia ako postupovať (napríklad pri vyplnení poistného formulára). Z našich mnohoročných skúseností vieme, že študenti, ktorí nemali komplexné cestovné a zdravotné poistenie Erika mali problémy aj pri vybavovaní tých najjednoduchších poistných udalostí.

Odporúčame všetkým žiakom uzavrieť cestovné poistenie. Pre tých, čo cestujú do USA, Kanady a Austrálie je v každom prípade poistenie nevyhnutné, a to z toho dôvodu, že v týchto krajinách je lekárske ošetrenie síce vynikajúce, zato však veľmi drahé.

 

Maximálne odškodnenie

Maximálne odškodnenie suma v EUR
Choroba a úraz neobmedzene
A. Lekárske náklady neobmedzene
B. Návrat domov v prípade núdze neobmedzene
C. Návšteva chorého (max. pre 2 členov rodiny) neobmedzene
D. Prevoz neobmedzene
E. Smrť v dôsledku úrazu 10 000
F. Invalidita v dôsledku úrazu 50 000
Batožina a majetok
G. Batožina a majetok 4 000
H. Hotovosť 500
I. Dokázané cenné predmety 2 000
J. Cenné dokumenty 2 000
Oneskorenie batožiny a cestovné oneskorenie
K. Oneskorenie batožiny (€100 za 24 hodín) 200
L. Osobné oneskorenie (€ 30 za 12 hodín) 900
– náklady na letenku 500
Prerušenie cesty
M. Prerušenie cesty protihodnota nevyužitej časti programu
– náklady na letenku neobmedzene
– obnovenie programu 2 000
Povinné ručenie a poistenie právnej ochrany
N. Povinné 100 000
O. Právna ochrana 15 000

Cena poistného

Cena poistného na osobu v EUR
obdobie Európa mimo Európy
2 týždne 39
3 týždne 49 79
4 týždne 59 89

Cenová ponuka +421 (2) 3217 90 07