Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Ako vyzerá typická vyučovacia hodina?

Vyučovacie hodiny sa koncentrujú na hlavné jazykové disciplíny: čítanie, konverzácia a porozumenie hovorenému slovu. Našim cieľom je, aby študenti získali sebavedomie v každodennej komunikácii v cudzom jazyku. Vyučovací proces prebieha v malých skupinkách, čo umožňuje maximálnu interakciu medzi učiteľom a žiakom – považujeme to za jeden zo základných predpokladov úspechu a pokroku v učení cudzieho jazyka. Väčšinou sa vyučovanie koná dopoludnia, niektoré hodiny môžu byť aj popoludní.

Pozrite si ako vyzerá vyučovanie s EF Action Learning. 

Musím si zadovážiť nejaké učebnice alebo knižku?

Učebnice dostaneš od nás a sú v cene pobytu. Na základe dlhoročných skúseností bola vytvorená sada učebníc pre všetky vekové a vedomostné kategórie. V spolupráci so Svetovým výborom pre jazykové pobyty (World Council for Language Travel) vydalo EF učebnice, ktoré sú uznávané aj akademickou obcou.

Možem bývať v hosťovskej rodine spolu s mojím kamarátom?

Áno, vieme garantovať, že budeš ubytovaný v hosťovskej rodine spolu s Tvojim kamarátom. Taktiež vieme garantovať možnosť bývania (či už v hosťovskej rodine alebo v Global Village) ako sám slovensko hovoriaci študent.

Budem mať sám izbu?

Väčšinou sú naši žiaci ubytovaní s jedným alebo dvoma žiakmi v jednej izbe. (chlapci a dievčatá nie sú ubytovaní v tej istej izbe)

Na základe akých kritérií vyberáte hosťovské rodiny?

EF má vypracovanú dlhdobú koncepciu stratégie spolupráce s hosťovskými rodinami, ktoré sú vhodnými kandidátmi pre ubytovanie medzinárodných študentov. Lokálni spolupracovníci žijú priamo v týchto mestečkách, osobne poznajú hosťovské rodiny – pravidelne sa s nimi stretávajú, navštevujú ich a prirodzene ich aj hodnotia. Zároveň ich hodnotíme nie len my, ale aj naši študenti – takže máme objektívny a ucelený prehľad o podmienkach a atmosfére každej našej hosťovskej rodiny. Väčšinou sa jedná o dlhoročné vzťahy medzi našou partnerskou organizáciou a miestymi rodinami. Častokrát sa stane, že študenti sa vracajú do tých istých hosťovských rodín a tým sa utvára veľmi špeciálne puto a vzťah, z ktorého profitujú tak študenti ako aj samotné rodiny.

Je možné počas pobytu zmeniť rodinu?

Zmeniť hosťovsku rodinu je málo pravdepodobné ale samozrejme na požiadanie možné. Budeme sa Ti snažiť pomôcť tak rýchlo ako sa len dá.

Majú hosťovské rodiny svoje vlastné deti?

Veľa hosťovských rodín má deti, ale nie všetky.

Ako vyzerá ubytovanie v študentskej rezidencii?

Väčšinou bývate v izbe s viacerými študentami z iných krajín sveta. Taktiež mate spoločné sociálne zariadenia (WC, kúpeľka). Separátne bývajú chlapci a dievčatá.

Akú kvalifikáciu majú učitelia?

Všetci učitelia sú skúsení odborníci s pedagogickým vzdelaním vo vysokoškolskom obore. Veľa učiteľov považuje prácu s medzinárodnými študentami za jedinečnú a taktiež sa k nám každoročne vracajú. Študenti a učitelia predstavujú harmonický vzťah – z ktorého ťažia obe strany.

Cenová ponuka +421 (2) 3217 90 07