Deň otvorených dverí v EF

Navštívte nás na dni otvorených dverí v sobotu 3. júna

Vaše meno (povinné)

Váš e-mail (povinné)

Váš telefón

Poznámka

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. spoločnosti Jazykové pobyty – cestovná agentúra, Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať

Cenová ponuka 0902 917 222